Contacteaza-ne la 0255-212598

Infiintarea Baroului Caras-Severin-aparitia unui vector de progres Infiintarea Baroului Caras-Severin a reprezentat,pentru viata spirituala a momentului, aparitia unui vector de progres, de stimularea gindirii libere,de integrare a comunitatii intr-un efort comun de protejare a binelui,libertatii,stabilitatii si adevarului.

Infiintarea Baroului Caras-Severin-aparitia unui vector de progres Infiintarea Baroului Caras-Severin a reprezentat,pentru viata spirituala a momentului, aparitia unui vector de progres, de stimularea gindirii libere,de integrare a comunitatii intr-un efort comun de protejare a binelui,libertatii,stabilitatii si adevarului.

Anunt - Simpozion

Anunt privitor la formarea profesionala continua a avocatilor

 

INPPA – Centrul Teritorial Timișoara, Baroul de Avocați Caraș Severin în colaborare cu Muzeul Județean de Istorie Caraș Severin

Baroul de Avocati Caras Severin organizeaza Simpozionul –  "Avocații din Banat și Marea Unire"

 Data simpozionului : 05.11.2018  ora 13.00


Locul desfășurării : Baroul de Avocați Caraș Severin

___________________________________________________________________________________

Examen - 31 august 2018

Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice. Sesiunea august 2018
Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații. 

Vezi documentul

 

Înscrierea la examenul pentru dobândirea calității de avocat stagiar - data desfăsurarii examenului 31 august 2018

Vezi documentul

 

Examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv - data desfăsurarii examenului 31 august 2018

Vezi documentul

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Hotararea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017

HOTĂRÂREA nr. 272  din 26 august 2017

______________________________________________________________________

Tabel centralizator candidati

Tabel centralizator cu candidații admisi pentru participarea la examenu de admitere in profesia de avocat STAGIAR – sesiunea septembrie 2017, conf. Deciziei nr.10/10.08.2017:

1. ANDERCA IULIAN - FLAVIUS

2. BOB NICOLETA

3. CÎRPEAN SILVANA

4. LUPU LIANA-MARIA

5. POPA MIHAI-BOGDAN

6. PUȘCAȘ IOANA-ANAMARIA

7. STAN-ERIMESCU PETRU

8. WOLF KERSTIN.

                                                                                                                                                                                      Consiliul Baroului Caras-Severin,

D E C A N
Conf. dr. Av. Ciulei Gheorghe

 

SINTEZA raportului de evaluare actuariala din noiembrie 2012

creative

 

Raportul a fost întocmit ca o lucrare necesară Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România la emiterea unei hotărâri referitoare la specializarea fondurilor , hotărâre care să intre în vigoare la 01 ianuarie 2013, conform hotărârii Congresului Avocaţilor din iunie 2012.

I. Prin natura sa, raportul de evaluare actuarială , întocmit în conformitate cu prevederile Directivei nr.2003/41/CE şi Directivei nr.2009/138/CE , evaluează:

-obligaţiile de plată ale Casei,

-contribuţiile viitoare ale membrilor actuali ai Casei.

Din compararea fondurilor Casei , în care se includ fondurile actuale ale sistemului şi contribuţiile viitoare ale membrilor actuali – cu obligaţiile sistemului , rezultă rata de finanţare a sistemului.

Raportul actuarial din noiembrie 2012 constată că valoarea actuală a fondului ( octombrie 2012 ) este de 336 milioane lei , contribuţiile viitoare ale

membrilor actuali sunt de 2.777 milioane lei ( totalul fondurilor actuale şi viitoare fiind de 3.113 milioane lei ) iar obligaţiile totale de plată sunt de 4.298 milioane lei . 

Continuare

Proiectul Statutului CAA

Proiectul Statutului CAA, va fi dezbătut în ședința Consiliului UNBR din 27/28.07.2016

DESCARCA Proiectul Statutului

 

 

 

A N U N T - vineri 03 martie 2017

Consiliul Baroului Caras-Severin, convoacă Adunarea Generala Ordinara a avocaților din Baroul Caraș-Severin și Adunarea Generală a Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Caraș-Severin pentru data de vineri  03 martie 2017 ora 13  în sala de ședință a Judecătoriei Resita, str. Horea, nr. 2-4.

Ordinea de zi Baroul Caraș-Severin:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Caraș-Severin pe anul 2016;
2. Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate a Consiliului Baroului Caraș-Severin pe anul 2016;
3. Aprobarea proiectului de buget al Baroului Caraș-Severin pentru anul 2017;
4. Alegerea delegatului Baroului Caras-Severin la Congresul Avocatilor din martie 2017.

Ordinea de zi CAA Filiala Caraș-Severin:

1 .Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Caraș-Severin pe anul 2016;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Filialei Caraș-Severin pe baza Raportului Comisiei de Cenzori a Filialei Caraș-Severin;
3. Alegerea organelor de conducere  a Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Caraș-Severin.

Conform art.43 din Legea nr.51/1995 prezenta este obligatorie

Anunt - Lansare volum versuri

 Baroul Caras Severin organizează Simpozionul cu tema Lansare volum versuri "Croitorul de îmbrățișări" a avocatului Ioan IANCU, ca parte a programului de formare profesionala continua a avocaților 
Luni 19 noiembrie 2018, Orele 17.30 Sală 94,et.2,Casa de Cultura, Reșița 
 

Regulament Asistenta Judiciara

Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 713 din 29 iunie 2013

Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 713 din 29 iunie 2013 privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat -  sesiunea septembrie 2013

Descarca hotararea

Reguli de baza si principii de organizare a U.N.B.R.

U.N.B.R. este persoana juridica de interes public cu patrimoniu, buget propriu si organizare de sine statatoare, care este constituita si functioneaza in baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, (in continuare lege) si a Statutului profesiei de avocat, adoptat in sedinta Consiliului U.N.B.R. din 25 septembrie 2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005.

Continuare

 

REZOLUŢIE PRIVIND ASIGURAREA CONDIŢIILOR PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIŢIE FAŢĂ DE CERERILE DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

Continuare

 

HOTĂRÂREA Nr. 902 privind adoptarea "Ghidului de bună practică privind procedura soluţionării transparente a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen" 11 septembrie 2010.

Continuare

 

TABEL cu cererile de primire în profesia de avocat cu scutire de examen înregistrate la Baroul Mehedinti.

Continuare

Date de contact
REŞIŢA, str.Horea 2- 4; Cod postal 320061, Jud. Caras-Severin; Romania

Tel./Fax: 0255-212598
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.