Contacteaza-ne la 0255-212598

Infiintarea Baroului Caras-Severin-aparitia unui vector de progres Infiintarea Baroului Caras-Severin a reprezentat,pentru viata spirituala a momentului, aparitia unui vector de progres, de stimularea gindirii libere,de integrare a comunitatii intr-un efort comun de protejare a binelui,libertatii,stabilitatii si adevarului.

Infiintarea Baroului Caras-Severin-aparitia unui vector de progres Infiintarea Baroului Caras-Severin a reprezentat,pentru viata spirituala a momentului, aparitia unui vector de progres, de stimularea gindirii libere,de integrare a comunitatii intr-un efort comun de protejare a binelui,libertatii,stabilitatii si adevarului.

Convocator - 21 februarie 2020

Consiliul Baroului Caras Severin convoacă Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul Caraș-Severin și Adunarea Generală a Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Caraș Severin pentru data de vineri 21 februarie 2020 ora 12 în sala de ședință a Judecătoriei Reșița, str. Horea, nr. 2-4

Ordinea de zi a Baroului Caraș Severin :

1.    Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului Baroului Caras Severin pe anul 2019

2.    Aprobarea descărcării de gestiune și de activitate al Consiliului Baroului Caraș Severin pe anul 2019.

3.    Aprobarea proiectului de buget al Baroului Caraș Severin pentru anul 2020.

4.    Alegerea unui delegat pentru Congresul Avocaților din zilele de 19-20 iunie 2020 de la Constanța.

Ordinea de zi a CAA FILIALA Caraș Severin:

1.    Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Filialei Caraș Severin pe anul 2019

2.    Aprobarea descărcării de gestiune al Consiliului de Administrație al Filialei Caraș Severin pe baza Raportului  Comisiei de Cenzori a Filialei Caraș Severin pentru anul 2019.

Conform art. 42 din Legea nr. 51/1995, prezența este obligatorie.

 

 

Anunt - examen 30 august 2019

BAROUL CARAȘ SEVERIN, cu sediul în Reșița, str. Horea, nr. 2-4, anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice" în data de 30 august 2019. Dosarele se depun în intervalul 08.07.2019  - 02.08.2019 (ora 16) la sediul baroului.

hotararea 462  |  hotararea 463  |  hotararea 464

___________________________________________________________________________________

SINTEZA raportului de evaluare actuariala din noiembrie 2012

creative

 

Raportul a fost întocmit ca o lucrare necesară Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România la emiterea unei hotărâri referitoare la specializarea fondurilor , hotărâre care să intre în vigoare la 01 ianuarie 2013, conform hotărârii Congresului Avocaţilor din iunie 2012.

I. Prin natura sa, raportul de evaluare actuarială , întocmit în conformitate cu prevederile Directivei nr.2003/41/CE şi Directivei nr.2009/138/CE , evaluează:

-obligaţiile de plată ale Casei,

-contribuţiile viitoare ale membrilor actuali ai Casei.

Din compararea fondurilor Casei , în care se includ fondurile actuale ale sistemului şi contribuţiile viitoare ale membrilor actuali – cu obligaţiile sistemului , rezultă rata de finanţare a sistemului.

Raportul actuarial din noiembrie 2012 constată că valoarea actuală a fondului ( octombrie 2012 ) este de 336 milioane lei , contribuţiile viitoare ale

membrilor actuali sunt de 2.777 milioane lei ( totalul fondurilor actuale şi viitoare fiind de 3.113 milioane lei ) iar obligaţiile totale de plată sunt de 4.298 milioane lei . 

Continuare

Proiectul Statutului CAA

Proiectul Statutului CAA, va fi dezbătut în ședința Consiliului UNBR din 27/28.07.2016

DESCARCA Proiectul Statutului

 

 

 

Lista curatorilor speciali

Regulament Asistenta Judiciara

Reguli de baza si principii de organizare a U.N.B.R.

U.N.B.R. este persoana juridica de interes public cu patrimoniu, buget propriu si organizare de sine statatoare, care este constituita si functioneaza in baza Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, (in continuare lege) si a Statutului profesiei de avocat, adoptat in sedinta Consiliului U.N.B.R. din 25 septembrie 2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005.

Continuare

 

REZOLUŢIE PRIVIND ASIGURAREA CONDIŢIILOR PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIŢIE FAŢĂ DE CERERILE DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

Continuare

 

HOTĂRÂREA Nr. 902 privind adoptarea "Ghidului de bună practică privind procedura soluţionării transparente a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen" 11 septembrie 2010.

Continuare

 

TABEL cu cererile de primire în profesia de avocat cu scutire de examen înregistrate la Baroul Mehedinti.

Continuare

Date de contact
REŞIŢA, str.Horea 2- 4; Cod postal 320061, Jud. Caras-Severin; Romania

Tel./Fax: 0255-212598
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.